fbpx

Generelt

 

Betaling.

HJEMMESIDE / Webshop:
Betaling i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater.

1 rate) Er  7.000,- (ekskl moms) betaling ved igangsættelse af projektet. (eller højst 50% af det samlet beløb)
2 rate) Odense Medie Design fremsender en faktura på det resterende beløb når hjemmesiden er godkendt, og betaling skal ske netto 8 dage.

Skulle man fortyde projektet, så kan 1 rate ikke tilbageføres hvis vi er gået igang med projektet.

GRAFISK DESIGN:
Odense Medie Design fremsender faktura efter Designet er godkendt, og fakturaen skal betales før designet bliver tilsendt på mail. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Skulle man fortryde under designprocessen kan man godt fortryde, men man vil blive faktureret for den brugte tid. ( timepris 950 DKK ekskl moms)

Tilbud.
Fremsendt tilbud er gældende i to måneder fra tilbudes dato, derefter er tilbudet ugyldigt, jo mindre der er aftalt en påbegyndelsesdato på projektet, eller kunden har godkendt det og betalt 1 rate af betalingen (hjemmesider og webshop).

Manglende betaling.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Fortrydelsesret
Odense Medie Design produkter som er specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Odense Medie Design påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Odense Medie Design påbegyndelse af kundens bestilling.

Kundens aftaler med tredjemand
Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.
Odense Medie Design kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem Odense Medie Design og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

Vedligeholdelsesaftaler

Abonnementsvilkår
Nærværende abonnementsvilkår er gældende for alle abonnementsaftaler vedr. hjemmesider og webshops, medmindre andet er specifikt aftalt imellem Odense Medie Design og kunden.

Bindingsperiode
Abonnementet opsigelse: Løbende måned + 1 måned

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af et abonnement kan ske til Odense Medie Design ved fremsendelse af email til  info@odensemediedesign.dk
Har du sammen med dit serviceaftale gratis hosting og stadig vil have denne hosting, så vil du efter opsigelse få et Hosting abonnement til 80 kr. om måneden
(Skal betales årligt) Hvis alt opsiges, vil alt på serven blive slettet.

Tema licens
Licens til andet tema end Divi står kunden selv for.

Rettelse af design/ fejl
Design/fejl gælder  de design fejl lavet af kunden selv, gælder ikke hvis noget skal laves om på funktioner eller nyt arbejde. der skal man betale timepris eller tilkøbe klippekort

Telefonisk hjælp
Få hjælp til den visuelle bygger. (gælder ikke hjælp til nye plugins og funktioner)

Hastighedsoptimering
Der bliver installeret et plugin som forbedre hjemmesidens hastighed og performance.

WP Hosting

Hosting ved Odense Medie Design forgår igennem One.com og man kan altid få suport fra dem eller skrive til Odense Medie Design.
One.com’s forretningsbetingelser er også gældende (Link til One.com forretningsbetingelser)

Betaling:

Der betales 80kr  pr. måned med en årlige regning.

Opsigelse af Hosting

Opsigelse skal ske 30 dage før årsskiftet, ellers vil man blive opkrævet for et år mere.
Ved opsigelse vil hostingen være gældende perioden ud der er betalt for. Eventuel resterende tilgodehavende kan ikke tilbagebetales.

Overførelse af domæne:

Overførelse af domæne koster 100 kr.

Nyt domænenavn:

Du vil altid blive opkrævet fra DkHostmaster hvad dit domænenavn koster årligt, (pt. er det 60 kr for .dk domæner) dette komme ud over hosting pris.

WP Klippekort

Et klip svarer til 30 minutters arbejde.
Alt arbejde afregnes per påbegyndt kvarter, og efter hver opgave vil der blive opgivet hvor mange klip der er brugt og hvad der skulle være tilbage.

Købte klip eller Klip man ikke har brugt, kan ikke returneres.

Klip skal betales forud før arbejdet påbegyndes, da timeprisen er billigere end normalt. (betales der ikke til tiden og arbejedet er udført, vil der blive sendt rykker som normalt)

Hjælp til hjemmeside uden Serviceaftale eller klippekort

Hvis du ringer/skriver og har brug for hjælp til din hjemmeside uden og have en serviceaftale eller klippekort, vil du blive faktureret for påbegyndt 1/2 time  (pris 425 kr. excl. moms.)
(Gratis de første 14 dage efter lancering af ny hjemmeside, lavet af os)

Odense Medie Design kan ikke stå til regnskab for fejl på hjemmesider uden serviceaftaler da i selv står for veligeholdelse og opdateringer. men vi hjælper meget gerne med at få løst problemet.

De fleste fejl bliver løst inden for 30-60 min. ved vi på forhånd at det tager længer tid end det, giver vi besked eller fremsender en projekt pris.

Ophavsret

Hjemmesider
Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden 100%.

Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret , har Odense Medie Design rettighed til, og må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

Grafisk design
Ophavsretten/brugsret til designet overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura

Undlader kunden at betale og benytter designet, så er det brud på ophavsretten og Odense Medie Design vil anmelde kunden.

 

Ansvarsfraskrivelse

1) Odense Medie Design kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

2) Odense Medie Design kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

3) Kundens erstatningskrav over for Odense Medie Design kan ALDRIG overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale.

4) Odense Medie Design kan ikke drages til ansvar for persondatasikkerheden ikke skulle være i orden på den udviklede hjemmeside eller webshop, det er altid kundens ansvar og have styr på hvilken krav om sikkerhed der stilles til dem.

5) Odense Medie Design kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6) En hjemmeside eller webshop lavet af Odense Medie Design som skal erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Odense Medie Design ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, Som Odense Medie Design heller ikke kan stilles til ansvar for.

7) Såfremt Odense Medie Design har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Odense Medie Design ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

8) Odense Medie Design kan ikke stå til regnskab for en hjemmeside eller Webshop hvis kunden har haft andre udvilker ind over hjemmesiden.

9) Odense Medie Design kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

10) Odense Medie Design kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

11) Såfremt Odense Medie Design byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder Odense Medie Design sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

 

Ejeroplysninger

Dette website ejes og vedligeholdes af:

Odense Medie Design
Pjentedamsgade 27, 1 tv – 5000 Odense C
Tlf: + 45 31517054
info@odensemediedesign.dk
Cvr.nr: 38027778

 

 

Opdateret: 17/09/2023

– Rettet “1 rate” under betaling.
– Rettet afsnit med hosting.
– Rettet Pris under “Hjælp til hjemmeside uden serviceaftale eller klippekort”