fbpx

Generelt

 

Betaling.

HJEMMESIDE / Webshop:
Betaling i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater.

1 rate) Er  5.000,- (ekskl moms) betaling ved igangsættelse af projektet.
2 rate) Odense Medie Design fremsender en faktura på det resterende beløb når hjemmesiden er færdig, og betaling skal ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

GRAFISK DESIGN:
Odense Medie Design fremsender faktura efter Designet er godkendt, og fakturaen skal betales før designet bliver tilsendt på mail. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Manglende betaling.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 stk, pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Fortrydelsesret
Odense Medie Design produkter som er specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Odense Medie Design påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Odense Medie Design påbegyndelse af kundens bestilling.

Kundens aftaler med tredjemand
Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.
Odense Medie Design kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem Odense Medie Design og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

 

Abonnementsaftaler

 

Abonnementsvilkår
Nærværende abonnementsvilkår er gældende for alle abonnementsaftaler vedr. hjemmesider og webshops, medmindre andet er specifikt aftalt imellem Odense Medie Design og kunden.

Bindingsperiode
Abonnementet opsiges med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned.

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af et abonnement kan ske til Odense Medie Design ved fremsendelse af email til  info@odensemediedesign.dk

Rettelse af design/ fejl
Design/fejl gælder  de dsigne fejl lavet af kunden selv, gælder ikke hvis noget skal laves om på funktioner eller nyt arbejde. der skal man betale timepris eller tilkøbe klippekort

WP Klippekort

Et klip svarer til 30 minutters arbejde.
Alt arbejde afregnes per påbegyndt kvarter, og efter hver opgave vil der blive opgivet hvor mange klip der er brugt og hvad der skulle være tilbage.

Købte klip eller Klip man ikke har brugt, kan ikke returneres.

Ejeroplysninger

Dette website ejes og vedligeholdes af:

Odense Medie Design
Pjentedamsgade 27, 1 tv – 5000 Odense C
Tlf: + 45 31517054
info@odensemediedesign.dk
Cvr.nr: 38027778